Soy ismi

Soy ismi, kişiyi daha önceki nesillerden gelecek olan akraba bağları ile ilişkilendirmek için kullanılan bir sözcüktür. Bir sürü kültürde, soy ismi olarak kabul gören yaygın bir alışkanlıktır. Büyük çoğunluğu oluşturduğu sürece, isim yakınlık derecesi Türkiye’de de komşulukların ve akraba ilişkilerinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Soy ismi, çoğu zaman kuşaktan kuşağa aktarılan, mülkiyet, mevkilere veya alanlara bağlı olmayan bazı özel nitelikleri ifade eder. Tarihin çok eskiye dayandığı düşünüldüğünde, soy ismi, eski şövalyen ailelerinden gelenler için kullanılmaya başlandı. Kökeni ise çoğunlukla ismin ilk ailesindeki atasının isminin kullanılmasına dayanır. Örneğin; bazı Türk aileleri, ataları olan Orhan Gazi gibi bir Türk Hükümdarından gelen soy isimleri kullanmaktadır. Bu kullanım, aileler tarafından özgünlük ve onur olarak algılanmış ve bu durum birçok kültürde kabul görmüştür. Günümüzde, soylarının kökenini tespit etmek isteyen Türkler, yakınları arasında bazen de ataları tarafından verilen soy isimlerini kullanarak bu konuda kendi tarihlerini araştırırlar. Bu kelime genellikle soyismi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı soy ismi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

soyismi(Yanlış kullanım)

soy ismi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Bir kişinin soy ismi ataları hakkında detaylar yakalamanızı sağlayabilir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Kredili Kredisi olan demektir. Ayrıca mecazi anlamda güvenilir, […]
  • Türkiye’yi Birinin sahip olduğu düşüncenin yanlış olduğunu göstermek […]
  • Kaparozlamak Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçirmek anlamına gelir. […]
  • Mecmua Mecmua; Arapça'da "toplanmış" anlamına gelen, Osmanlı dönemi […]
  • Türkçe Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. […]
  • Kitap Kitap kelimesi basılı ya da el yazılı kâğıt yaprakların ciltli […]

Yorum yapın