Soy sop

Bütün hısım akrabalar, soydan olan herkes anlamına gelir. Bu kelime genellikle soysop şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı soy sop şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

soysop (Yanlış kullanım)

soy sop ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Soy sop bir araya gelip eğlendiler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üçer üçer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Önayak Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak` […]
  • Vicdanen Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Beyanname Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek […]
  • Cilvebaz Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilve baz şeklinde […]
  • Köhne Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış, içinde yaşanılan zamana […]

Yorum yapın