Söz Gelimi

Söz gelimi, örnek verme durumlarında kullanılır. Örneğin, söz gelişi, mesela gibi… Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bir kelimedir ancak sıklıkla yanlış yazılır. Sözgelimi gibi hatalı kullanıma maruz kalan kelimenin doğru yazımı söz gelimi şeklinde olmalıdır. Bitişik yazılması doğru değildir. Aksine ayrı yazılmalıdır.

Doğru yazımı:

sözgelimi (Yanlış kullanım)

söz gelimi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Söz gelimi daha barış dolu bir dünyada yaşasak, fena olmazdı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Doğu Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Graben Çöküntü hendeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bir kısmı Tam miktarı belli olmayan, belirsiz miktarda anlamına […]
  • Zigana Geçidi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Anadolu’m Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işareti ile ayrılması […]
  • Süt dişi Bebeğin beş veya altı aylıkken çıkarmaya başladığı, yedi […]

Yorum yapın