Söz gelişi

Ayrı yada bitişik yazılan kelimelerde genelde hata yapılır. Bu kelimede bitişik yazılarak hata yapılanlardan. Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenen bir söz, söz gelimi, söz misali, temsil, söz temsili, örneğin, mesela, bilfarz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle sözgelişi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı söz gelişi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sözgelişi (Yanlış kullanım)

söz gelişi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Söz gelişi dün sırtında torbasıyla eskicilik yapan biri, bugün özel arabasıyla tiyatroya geliyor.” – Necati Cumalı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bodrum’a mı? Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]
  • Megaloman Megalomaniye tutulmuş olan, kendini çok büyük gören kimse […]
  • Capcanlı Capcanlı kelimesi çok canlı, çok canlı bir biçimde anlamına […]
  • Darbetmek Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, […]
  • 1923’ten Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle […]
  • Sıkboğaz Bir şey yaptırmak için "birini zorlamak, baskı yapmak" […]

Yorum yapın