Söz Konusu

Söze, konuşmaya, görüşmeye konu olan, üzerinde konuşulan ya da konuşulmakta olan, kendisinden söz edilen belli şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle sözkonusu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı söz konusu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sözkonusu (Yanlış kullanım)

söz konusu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Söz konusu işi o yapmıştı”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkiye’yizTürkiye’yiz Türkiye Cumhuriyetinde ki her bir bireyi temsil ediyoruz anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • HâlükârHâlükâr Kesinlikle, her koşulda anlamına gelir. Bu kelime genellikle halikar, halukar şeklinde yanlış […]
  • ProblemProblem Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Sorun. Davranışları normal […]
  • Dokuz yüzDokuz yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime genellikle Dokuzyüz şeklinde […]
  • AkkorAkkor Işık saçacak bir aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • RötuşRötuş Herhangi bir şeyde düzeltmek ereğiyle yapılan değiştirmeye denir. Fotoğrafçılıkta, filmi […]

Yorum yapın