Stetoskop

Kalbin ve iç organların hareketleri ile meydana gelen sesleri dinlemeye yarayan araçtır. Yabancı kökenli bir kelime olduğu için sıklıkla hatalı yazılır. Bu kelime genellikle sitetoskop, steteskop şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı stetoskop şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sitetoskop (Yanlış kullanım)

steteskop (Yanlış kullanım)

stetoskop ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Stetoskoplar ile vücudun kalp, akciğer gibi bölümleri dinlenir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ordulu Ordu ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dogma Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün […]
  • Müsadere Zor alım anlamına gelir. Bu kelime genellikle musavere, […]
  • Bir an Çok kısa bir süre anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Baliğ Ergen anlamına gelir. Döl verebilecek duruma gelmiş olan, erin, […]
  • Meryemanakuşağı Gökkuşağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle meryem ana […]

Yorum yapın