Stok

Ülkemizde çoğu kelime halkın konuşma dilinde söyledikleri gibi yazmalarından dolayı hatalı yazılır. Stok kelimesi de bu kelimelerdendir. Yığılım anlamına gelen stok, ticaret ve ekonomi terimi olarak yığımlık olarak kullanılır. Bu kelime genellikle sıtok şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı stok şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sıtok (Yanlış kullanım)

stok✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ürünlere ait stok durumunu öğrenmek için sayım yapıyoruz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Francala İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek anlamına gelir. Bu […]
  • Kan ter Çok terli, yorgun ve perişan bir durumda olmak anlamına gelir. […]
  • Hint Avrupa dillerini kullanan Hindistan'dan Batı Avrupa'ya Kadar […]
  • Ön söz Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Kırgız’ım Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Abukça Abuk bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın