Strese girmek

Gerilmek, sıkıntıya girmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle sitrese girmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı strese girmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sitrese girmek(Yanlış kullanım)

strese girmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Evine görücü gelecek kız tarafı strese girer, eli yüreğinde hazırlık yapardı.” – Üstün Dökmen


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yan cümle Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Alabora Alabora, geminin yan yatması olarak tanımlanmaktadır. Dilimize […]
  • Atatürk’üm Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Azat Etmek Serbest bırakmak, salıvermek; köle veya cariyeyi hürriyetlerine […]
  • Dosdoğru Çok doğru. Sağa sola sapmadan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ada çayı Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve […]

Yorum yapın