Suistimal

Suistimal kelimesi görev, yetki vb.ni kötüye kullanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle su istimal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı suistimal  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

su istimal (Yanlış kullanım)

suistimal  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hırsızlıkla veya suistimalle elde ettiğini iddia etmek doğru olmaz.” – H. E. Adıvar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Azat Etmek Serbest bırakmak, salıvermek; köle veya cariyeyi hürriyetlerine […]
  • Karagözlük Güldürüp eğlendirecek davranış anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ağılı Bö­cek Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı […]
  • Spor Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel […]
  • Tefekkür etmek Tefekkür etmek kelimesi düşünmek anlamına gelir. Bu […]
  • Belki de Belki de kelimesi şu da olabilir, olabilir ki anlamına […]

Yorum yapın