Sultan Ana’nın

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bu kelime genellikle Sultan Ananın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Sultan Ana’nın şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Sultan Ananın (Yanlış kullanım)

Sultan Ana’nın ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sultan Ana’nın Yeri sevilen bir mekan oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Temenni Bir şeyin gerçekleşmesini dileme, dilek anlamına gelir. […]
  • Fütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu […]
  • Tek Tek Bir bir, birer birer anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kolonya Kolonya, içerisinde limon, tütün gibi bitkilerin kokusunu […]
  • Defnedilmek Defnedilmek kelimesi nesnesiz (nesne almayan) eylemdir. (ölü) […]
  • Mütegallibe Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütegâlibe şeklinde […]

Yorum yapın