Supap

Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak, sibop anlamına gelir. Bu kelime genellikle subap, supab, sibop  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı supap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

subap (Yanlış kullanım)

sibop (Yanlış kullanım)

supab (Yanlış kullanım)

supap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu devasa kürenin ortasında bir musluk, sağında ve solunda ise iki supap vardı.” – İhsan Oktay Anar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ne zaman? Bir olayın gerçekleşeceği vakti sormak için kullanılır. Ayrı […]
  • Debdebeli Görkemli anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb […]
  • Hodbehot Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye […]
  • Yalın ayak, başı kabak Çok perişan bir kılıkta anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kan ter Çok terli, yorgun ve perişan bir durumda olmak anlamına gelir. […]
  • İmkân Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın