Şüphesiz

Kesinlikle bilinen, kuşku konusu olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle şüpesiz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şüphesiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şüpesiz (Yanlış kullanım)

şüphesiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu işin olacağı şüphesizdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstinaden (bir görüşe, gerekçeye) dayanarak, güvenerek, dayanılarak, […]
  • Çıktı Bir fabrikanın ürettiği paraya çevrilebilir ürün, bir üretim […]
  • Binbir zahmetle Büyük zorlukla anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir […]
  • Elemek Elek yardımıyla ayıklamak, elekten geçirmek, incesini […]
  • Merdiven altı Yapıda, katlar arasındaki merdivenlerin altlarındaki boş […]
  • Bilmukabele Karşılık olarak, (davranış töresinde) ben de size, ben de, size […]

Yorum yapın