Tekâsüf

Bir araya gelme, toplanma, sıkışma: Yoğun duruma gelme, yoğunlaşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekasüf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tekâsüf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tekasüf (Yanlış kullanım)

tekâsüf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O, mektup değil gözyaşlarının kelime ve cümle hâlinde tekâsüfü idi.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

Tekâmül

Olgunluk, olgunlaşma. Gelişim, gelişme. Evrim anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekamül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tekâmül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tekamül (Yanlış kullanım)

tekâmül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu derece intibak kabiliyeti, tekâmül kuvveti olan dinamik bir millet olmasak mahvolurduk.” – Orhan Seyfi Orhon

Tam açı

Açının bir kenarını, tepesi çevresinde döndürerek elde edilen açı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tamaçı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tam açı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tamaçı (Yanlış kullanım)

tam açı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geniş açı, dar açı, dik açı, tam açı, doğru açı, tümler açı, bütünler açı, pozitif açı, negatif açı, merkez açı, çevre açı gibi çeşitli açılar vardır.

Tamtam

Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. Afrika yerlilerinin çaldığı davul. Bazı olayları haber vermeye veya açıklamaya yarayan, davulla yapılan ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle tam tam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tamtam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tam tam (Yanlış kullanım)

tamtam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tamtamların yeni ahengiyle raks başladı.” – Nazım Hikmet

Tozkoparan

Çok rüzgârlı (yer) anlamına gelir. Bu kelime genellikle toz koparan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tozkoparan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

toz koparan (Yanlış kullanım)

tozkoparan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tozkoparan tepede çay içmeye gittiler.

Tanrıtanımaz

Tanrı’nın varlığını inkâr eden, ate, ateist anlamına gelir. Bu kelime genellikle tanrı tanımaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tanrıtanımaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tanrı tanımaz (Yanlış kullanım)

tanrıtanımaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tanrıtanımazlık ve bağnazlık toplumu kemirip, parçalayıp tüketen iki canavardır.

Tefrika

Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi. Bu biçimde yayımlanan. İkilik anlamına gelir. Bu kelime genellikle terfika şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tefrika şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

terfika (Yanlış kullanım)

tefrika ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Geçen yılki turnesini, gazetelerdeki tefrikalardan işitmeyen kalmadı.” – Haldun Taner

Tek erklik

Monarşi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerklik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tek erklik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tekerklik (Yanlış kullanım)

tek erklik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tek erklik yanlıları düşüncelerini birbirleriyle paylaşmak için bir araya geldi.

Tek erkçilik

Monarşizm anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerkçilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tek erkçilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tekerkçilik (Yanlış kullanım)

tek erkçilik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tek erkçilik, monarşi yanlılarının siyasi düşünce yapısıdır.

Tek erkçi

Monarşist anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerkçi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tek erkçi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tekerkçi (Yanlış kullanım)

tek erkçi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tek erkçi olmayan her devlet cumhuriyettir.