Taammüden

İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle taamüden, ta:müden şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı taammüden şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

taamüden, ta:müden (Yanlış kullanım)

taammüden ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu hareketi taammüden yaptığını düşünüyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yedişer yedişer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Ahmakıslatan Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti anlamına gelir. […]
  • İdeolog Bir felsefi veya toplumsal öğretiye sistemli biçimde bağlanan […]
  • Kuru Kemik Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Âlemşümul Bütün dünyayı alakadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde […]
  • Hicap Utanma, utanç, sıkılma, perde anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın