Tabildot

Seçmesiz yemek, alakart karşıtı. Birçok kişinin erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabldot şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tabildot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tabldot (Yanlış kullanım)

tabildot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Öğle, akşam yemeklerini kampın tabildotundan yiyebilirdim.” – Orhan Veli Kanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zehir hafiye Kimseye göz açtırmayan, sert yaradılışlı kimse. Olayları en […]
  • Müşkül Güç, zor, çetin. Engel, güçlük, zorluk anlamına gelir. Bu […]
  • Saçma sapan Saçma sapan; tutarsız, saçma ve akla yatmayan anlamında […]
  • Halletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna […]
  • Buhran Bunalım, bunluk, kriz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Birbiri Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın