Takdir etmek

Bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu açıkça belirtmeye verilen isimdir.  Bir kimseye değer verme durumunda bunu ona belirterek takdir ederiz. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Taktir etmek gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı takdir etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

taktir (Yanlış kullanım)

takdir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anlayışından dolayı seni takdir etmek istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Belgisiz zamir Belirsizlik zamiri anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Eksantirik Eksantirik, normalden farklı olan, alışılagelmişin dışında […]
  • Koskocaman Çok büyük, çok iri anlamına gelir. Bu kelime genellikle kos […]
  • İnfiale kapılmak Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mabet Tapınak, özel bir konuda, sevgi ve saygı ile bağlanmanın ortaya […]
  • Kelebek Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]

Yorum yapın