Takdir

Takdir, bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu açıkça belirtmeye verilen isimdir.  Bir kimseye değer verme durumunda bunu ona belirterek takdir ederiz. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Taktir gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı takdir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

taktir (Yanlış kullanım)

takdir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Projeyi yönetirken gösterdiğiniz disiplinden dolayı sizi takdir etmek istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hakeza Bunun gibi, böyle anlamına gelir. Bu kelime genellikle hak eza, […]
  • Halletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna […]
  • Yükseköğretim Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan […]
  • Teskin Acı, öfke, heyecan vb. duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma […]
  • Katetmek Katetmek; bir yeri aşmak, kesmek, bölmek anlamlarında […]
  • Kambur zambur Kambur anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanbur […]

Yorum yapın