Tam sayı

Matematikte kendine önemli bir yer edinen tam sayılar, bir sayının ondalık değerlere sahip olmadığı durumları nitelemek için kullanılır. Söz konusu bu kelime ağızdan çıkarken tamsayı şeklinde bitişik telaffuz edildiği için, çoğu zaman yine bu şekilde bitişik olarak yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazımı ayrı olarak tam sayı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tamsayı (Yanlış kullanım)

tam sayı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çocukluğumdan beri matematiğe hiçbir zaman kafam basmamıştı zaten. Bırak ondalık sayıları, daha tam sayılar konusu işlenirken bile benim gözüm hep dışardaydı. Hiçbir zaman matematiği sevemeyeceğim sanırım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nötr Etkisiz. Yansız. Tarafsız, yansız anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Balık pazarı Avlanan balıkların günlük ve taze olarak satışa sunulduğu […]
  • Aforoz Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da […]
  • Kışkırtmak Bir kimseyi, kötü bir iş yapması için yönlendirmek, […]
  • Amblem Belirtke anlamına gelir. Bu kelime genellikle ablem şeklinde […]
  • Karşıdan karşıya Karşıdan karşıya kelimesi bir zarftır. Bir yandan öbür yana, […]

Yorum yapın