Tanzimat

İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamıdır. Tarihte Sultan Abdülmecit zamanında, 1839’da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem anlamına gelir. Bu kelime genellikle taznimat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tanzimat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

taznimat (Yanlış kullanım)

tanzimat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tanzimat Dönemine göre değerlendirirsek Meşrutiyette devlet adamlarının tiyatroya ilgisi pek gevşekti.” – M. And


Diğer Doğru Yazımlar

  • Böğür İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. […]
  • Alt yazı Yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını görüntünün altında […]
  • Özlem Özlem kelimesi bir addır. Özleme, bir kimseyi ya da şeyi bir […]
  • Mandolin Aynı değerde ikişer ikişer dizilmiş dört çift teli bulunan, […]
  • Nüfus Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir kentte ya da bir köyde […]
  • Amfitiyatro Eski Roma ve Yunan’ da açık hava tiyatrosu anlamında […]

Yorum yapın