Taşkıran Otu

Çoğunlukla çok yıllık nadiren bir yıllık veya iki yıllık otsu bitkilerdir. Gövde öbekli ya da basit yapılıdır. Bulunduğu yere göre taban ve gövde yaprakları olmak üzere iki tip yaprak bulunur. Yaprak saplı veya değildir. Yaprak ayası basit; kenarı dişli veya lopludur. Gövde yaprakları almaşık dizilişli olup nadiren karşılıklıdır. Bu kelime genellikle taşkıranotu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı taşkıran otu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

taşkıranotu (Yanlış kullanım)

taşkıran otu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evin bahçesini beyaz taşkıran otları doldurmuştu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başbuğ Eski Türklerde baş, başkan, komutan. Osmanlı Devleti'nde savaş […]
  • Vanlı Van ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yer çekimi Yer çekimi, Dünya yüzeyindeki ve etrafındaki tüm nesnelere […]
  • Çarçabuk Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çar […]
  • Fütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu […]
  • Ne fark eder? Ses olayı olmayan birleşik fiiller ayrı yazılır. "Değişen ne […]

Yorum yapın