TDK’nin

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için tırnak işareti kullanılır. Bu kelime genellikle TDKnin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı TDK’nin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

TDKnin (Yanlış kullanım)

TDK’nin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

TDK’nin yazım kurallarıyla ilgili makalesini okudum.

Diğer Doğru Yazımlar

  • ÖrdekbaşıÖrdekbaşı Renk adları birleşik yazılır.  Bu kelime genellikle ördek başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Bilmiyor musunuz?Bilmiyor musunuz? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye […]
  • Görmezlik, görmezliktenGörmezlik, görmezlikten Görmez olma durumu, körlük, gördüğü halde belli etmeme, görmemiş gibi davranma durumudur. Bu […]
  • PlanPlan Bir işin, bir yapıtın gerçekleştirilmesi, bir konunun yolunda yürümesi için uyulması […]
  • TaklitTaklit Her yönden, belli bir örneğe benzemeye çalışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • EzkazaEzkaza Yanlışlıkla, rastlantıyla anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle […]

Yorum yapın