Teamül

Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle temayül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teamül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

temayül (Yanlış kullanım)

teamül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ekseriya gelen ecnebiler ve Hristiyanlar teamül olarak ayrı bir yerde ve hürmeten ayakta durup ayini seyrederlerdi.” – Asaf Halet Çelebi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çay bahçesi Çay bahçesi kelimesi çay, kahve ve alkolsüz içkilerin içildiği […]
  • Segment Bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak […]
  • Virüs Tıpta hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için […]
  • Türkiyesizlik Türkiyeli, Türkiyelilik, Türkiyesizlik gibi kelimeler yapım eki […]
  • Kaydetmek Yazıya geçirmek, yazıyla saptamak, yazmak anlamına gelir. […]
  • Açgözlü Gerekenden çok mal mülk, yiyecek içecek elde etmek isteyen, […]

Yorum yapın