Tebliğ etmek

Bildirmek anlamında kullanılan tebliğ etmek kelimesi çoğunlukla birleşik yazılarak hata yapılmaktadır. Bu kelime genellikle tebliğetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tebliğ etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tebliğetmek (Yanlış kullanım)

tebliğ etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çağırsalar çağırsalar sürgüne gideceğini tebliğ etmek için çağırırlar.” – Attila İlhan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Drenaj Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların […]
  • Ağırbaşlı Tutum ve davranışları ölçülü, topluluk içinde davranmasını […]
  • Bir süre Kısa bir müddet, belirsiz bir müddet anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kırk üç 42 ve 44 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Takdir etmek Bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu açıkça […]
  • Mütehassıs Uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütahassıs şeklinde […]

Yorum yapın