Tebliğ

Bildirme, haber verme ve bildiri anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle tebli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tebliğ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tebli (Yanlış kullanım)

tebliğ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Heyet reisi selamlarının size tebliğine beni memur ettiler.” – Peyami Safa

“İşte size tebliğde bahsettiğimiz saz şairi Âşık Mehmet, diye tıknaz adamı takdim etti.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Oksijen Simgesi O, atom sayısı 8, atom ağırlığı yaklaşık 16, yoğunluğu […]
  • Zebella Zebella kelimesi iri yapılı kimseleri anlatmak için kullanılır. […]
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Aşevi Para karşılığında yemek yenilen yer anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Baş etmek Baş etmek; üstesinden gelmek, gücü yetmek anlamında kullanılan […]
  • Ay başı Ayın ilk günü, ay dönümü. Ücret veya maaş alınan gün anlamına […]

Yorum yapın