Tecahül

Bilmez gibi görünme, bilmezlikten gelme anlamına gelir. Bu kelime genellikle tecaül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tecahül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tecaül(Yanlış kullanım)

tecahül✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rahmi olur mu dedim âşıka ma’şûkaların / Nedir ey Rûhi-i şeydâ bu tecâhül dediler (Rûhî-i Bağdâdî).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Lale Devri Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile […]
  • Çıyan Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek […]
  • Karar vermek Bir konuyu, bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak anlamına […]
  • Branda Denizcilikte ambar kapaklarının veya filikaların üzerine […]
  • Segâh perdesi Klasik Türk müziğinde orta sekizlinin yirmi ikinci perdesi […]
  • Anbean Gittikçe, yavaş yavaş, her an anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın