Tecahül

Bilmez gibi görünme, bilmezlikten gelme anlamına gelir. Bu kelime genellikle tecaül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tecahül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tecaül(Yanlış kullanım)

tecahül✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rahmi olur mu dedim âşıka ma’şûkaların / Nedir ey Rûhi-i şeydâ bu tecâhül dediler (Rûhî-i Bağdâdî).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Uyuz Sineği Kın kanatlılardan, tarıma zararı dokunan böceklerle beslenen […]
  • Ardı ardına İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Köprü yol Bir vadinin, bir ırmağın üstünden bir karayolunun ya da […]
  • Soğukkanlı En ağır durumlar karşısında bile telaşa, heyecana kapılmayan, […]
  • Şifahi Sözlü, tahrirî karşıtı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Rağmen Rağmen kelimesi karşın anlamına gelir. Gerekli olan duruma ya […]

Yorum yapın