Tecahülüarif

Bilmezlikten gelme anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle tecahülü arif, tecalühüarif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tecahülüarif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tecahülü arif(Yanlış kullanım)

tecalühüarif(Yanlış kullanım)

tecahülüarif✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şair sıkça tecahülüarif sanatını kullanır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • On binlerce Pek çok, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Alenen Açıkça anlamına gelir. Bu kelime genellikle alanen şeklinde […]
  • Sıcakkanlı Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın […]
  • Cırcır böceği Cırcır böceği, Gryllidae (cırcır böceğigiller) familyasını […]
  • Fetvayişerife Şeyhülislam fetvası anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Binnetice Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını […]

Yorum yapın