Tedahül

Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme anlamına gelir. Bu kelime genellikle tedaül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tedahül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tedaül (Yanlış kullanım)

tedahül✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fıkıh ekollerinin yaygın bir şekilde başvurdukları ilkelerden birisi de tedahüldür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bulundurmak Var olmasını, bulunmasını sağlamak, hazır durumda tutmak, elde […]
  • Adamakıllı Gerekli olandan çok, oldukça çok, oldukça, iyice anlamında […]
  • Olarak Önüne geldiği sıfatı belirginleştirmek için […]
  • Atık su Evlerde, iş yerlerinde kullanımdan dolayı kirlenen ve bina […]
  • Önsezi Henüz hiçbir belirtisi yokken bir şeyin olacağını sezme gücüne […]
  • Vücut   İnsan yada hayvan gövdesine verilen isimdir. Bedenin […]

Yorum yapın