Teeddüp

Utanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle teettüp şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teeddüp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teettüp(Yanlış kullanım)

teeddüp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fakat düşmana arkanı gösterme, şehit olur isen senin şehadetinle iftihar ederim, kaçar isen irtikâp ettiğin (Yüklendiğin) denaetten (Alçaklıktan) dolayı sana biraderim demeye teeddüp ederim.” (Devleti Aliyeyi Osmaniye S. 239-240)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Elde etmek Bir şeye sahip olmak: Bir kimseyi kendi hizmetine almak veya […]
  • Arabozan İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara […]
  • Günden güne Per gün biraz daha, gün geçtikçe, gün günden, gitgide, […]
  • Türkiyelilik Türkiyeli, Türkiyelilik, Türkiyesizlik gibi kelimeler yapım eki […]
  • Büyükayı Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup […]
  • Büyüyecek Organizmanın bütününde ya da bir bölümünde ya da bir bütünün […]

Yorum yapın