Tefekkür

Tefekkür kelimesi düşünme, düşünüş anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle tefekkür, tefekür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tefekkür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tefekkür (Yanlış kullanım)

tefekür (Yanlış kullanım)

tefekkür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her şeyden evvel kendisinde tefekkürle hissin yüksek bir imtizacı fark ediliyordu.” – A. H. Çelebi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nispeten Oranla, bir dereceye kadar, oldukça, nispetle anlamına gelir. […]
  • Ahlaka, ahlakı, ahlakın İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım […]
  • Boşvermişlik Boşvermiş olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle boş […]
  • Anekdot Hikâyecik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Adamakıllı Gerekli olandan çok, oldukça çok, oldukça, iyice anlamında […]
  • Geçer akçe Herkesçe aranan, beğenilen, muteber anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın