Tek tük

Az, seyrek anlamlarına gelen tek tük ikilemesi bunların dışında az ve seyrek olarak anlamlarına da gelmektedir. Bitişik yazılarak hata yapılır ancak bu ikileme ayrı yazılmalıdır. Bu kelime genellikle tektük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tek tük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tektük (Yanlış kullanım)

tek tük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tek tük ışıklar pırıldamaya başlamıştır.” – Esat Mahmut Karakurt

“Arada tek tük gelenlerin çoğu kapıdan bakıp oturmadan geri dönüyorlardı.” – Necati Cumalı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkiye’deki Türkiye hiç kuşkusuz bir özel addır. Özel adlara gelen bir ek […]
  • Pisipisi Otu İlkbahardan sonbahara kadar yetişen ve köpekler için büyük […]
  • Kanaatkârlık Kanaatkâr olma durumu, kanaatlilik, kanıklık, yetingenlik […]
  • Yeraltı dünyası Yasal olmayan, kirli ve karanlık işlerin gerçekleştirildiği […]
  • Tatminkâr Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu […]
  • Türklerin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]

Yorum yapın