Tekalif

Teklifler, vergiler, salmalar anlamına gelir. Bu kelime genellikle tegalif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tekalif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tegalif (Yanlış kullanım)

tekalif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nefy-i tekâlîfe cür’et edenlerden birtakımı derler ki… (Muallim Nâci)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ökse otu Ökse otu, kim yörelerde çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ya […]
  • Zehretmek Tatsızlık çıkarıp üzüntüye yol açmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Atatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Güpegündüz Gündüz vaktinde, ortalık iyice aydınlıkken, iyice gündüz iken […]
  • Zendost Zampara anlamına gelir. Bu kelime genellikle zen dost şeklinde […]
  • Talepkâr İstekli anlamına gelir. Bu kelime genellikle talepkar şeklinde […]

Yorum yapın