Telgraf

İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni. Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt anlamına gelir. Bu kelime genellikle telegıraf, telgıraf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telgraf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telegıraf (Yanlış kullanım)

telgıraf (Yanlış kullanım)

telgraf✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dün telgrafla sıhhatinizi sormak için kasabaya inmiştim.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Edebî Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal anlamına gelir. […]
  • Günü Gününe Aynı gün içinde, gün geçirmeden, her gün, gününde, zamanında, […]
  • Zürefa Zürefa kelimesi isimdir. Kibarlar, nazikler anlamına gelir. Bu […]
  • Şu anda İçinde bulunulan zaman diliminde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Şaşaalı Görkemli: Parıltılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çapraşık Girift.  Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, […]

Yorum yapın