Telmih

Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, ima etme anlamına gelir. Bu kelime genellikle temlih şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telmih şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

temlih(Yanlış kullanım)

telmih✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İleride dahi ağzını açıp da ufacık bir telmihte bulunmasın.” – Ercüment Ekrem Talu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alt bölüm Sınıflandırmada ana bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, […]
  • Yaradan’a kurban (olayım) Bir şeye hayran kalındığında söylenen bir söz anlamına gelir. […]
  • Örtbas iyi olmayan bir işin, bir durumun duyulmasını, yayılmasını […]
  • Deri Altı Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan […]
  • Kara kalem Resim yapmada kullanılan kömür kalem. Bu kalemle yapılan […]
  • Çiftlik Çiftlik, tarım ve hayvancılık yapmak için, çalışanların da […]

Yorum yapın