Tembel mi tembel

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle tembelmi tembel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tembel mi tembel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tembelmi tembel (Yanlış kullanım)

tembel mi tembel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kızımın durumu çok iyi, fakat oğlum tembel mi tembel.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Atatürksüz Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. […]
  • Makaralı Kuş Sürekli ve uzun uzun öten kuştur. Bu kelime genellikle […]
  • Başhemşire Bir hastanede, sağlık ocağında vb. hemşireleri yönetmekle […]
  • Konfüçyüs Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla […]
  • Sıcakkanlı Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın […]
  • Ne olur (veya olursun veya olursunuz) Yalvarırım, lütfen, rica ederim` anlamında kullanılan bir […]

Yorum yapın