Tembihat

Tembihler ve uyarılar anlamına gelen tembihat kelimesi sıklıkla hatalı kullanılır. Bu kelime genellikle tenbihat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tembihat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tenbihat (Yanlış kullanım)

tembihat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her türlü tembihata rağmen aynı hataya tekrar düştü.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aforoz Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da […]
  • Tropikal Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan herşey için […]
  • Uluslararası Uluslararası, iki ya da daha çok ulus arasında gerçekleşen, […]
  • Baraj Sulama ya da içme suyu sağlamak ya da gücünden yararlanmak […]
  • Açık oturum Bir sorunun herkesin izleyebileceği biçimde, açık olarak […]
  • Tembih Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu […]

Yorum yapın