Teşhis etmek (veya koymak)

Kim olduğunu anlamak, tanımak, elde bulunan verilere, belgelere göre bir durumun sebeplerini, niteliklerini tespit etmek yada tıp bulgularına bakarak hastalığın ne olduğunu tespit etmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle teşhisetmek (veya koymak) şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşhis etmek (veya koymak) şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teşhisetmek (veya koymak)(Yanlış kullanım)

teşhis etmek (veya koymak)✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Acaba kendiniz hakkında siz ne teşhis koymuş ve son olarak ne hüküm vermiştiniz?” – Abdülhak Şinasi Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ankara’da Ankara şehrinde olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bitiş Bitmek eylemi ya da biçimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başefendi Devlet dairelerinde kıdemli memurlara eskiden başefendi […]
  • Üstgeçit Trafiğin akışını kolaylaştırmak ereğiyle bir yolun üstünden […]
  • Şiir düzmek Şiir yazmak veya söylemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu […]
  • Celpname Çağrı belgesi anlamına gelen bir kelimedir. Bitişik yazılması […]

Yorum yapın