Teşhis

Kim ve ne olduğunu anlama, belirleme, kişiselleştirme ve tanı gibi anlamlara gelir. Bu kelime genellikle teşis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşhis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teşis(Yanlış kullanım)

teşhis✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hayatımı karartan bir adamı bile teşhiste zaafa uğradım.” – Osman Aysu

“Bu teşhisi ister istemez kabul eden çağdaş Batılı, hastalığın sınırlarını daraltmak ister.” – Cemil Meriç

“Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş.” – Abdülhak Şinasi Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kuledibi Kuledibi olarak bilinen yöre, güneyde Voyvoda Caddesi'nin […]
  • E-Posta İnternet üzerinden gönderilen dijital mektup anlamına gelir. […]
  • Hapishane Cezaevi anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime […]
  • Kutup yıldızı Gök küresinin kutbuna en yakın olan Küçükayı denilen […]
  • Artist Artist, güzel sanat dallarından herhangi birini icra eden […]
  • Ayrık Otu Latincesi Agropyrum repens olan ayrık otu, halk arasında Ayrık […]

Yorum yapın