Teşhis

Kim ve ne olduğunu anlama, belirleme, kişiselleştirme ve tanı gibi anlamlara gelir. Bu kelime genellikle teşis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşhis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teşis(Yanlış kullanım)

teşhis✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hayatımı karartan bir adamı bile teşhiste zaafa uğradım.” – Osman Aysu

“Bu teşhisi ister istemez kabul eden çağdaş Batılı, hastalığın sınırlarını daraltmak ister.” – Cemil Meriç

“Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş.” – Abdülhak Şinasi Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Az çok Ne az ne çok, oldukça anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Dünya görüşü Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını […]
  • Baklagiller Baklagiller bitki bilimi terimidir.  Bakla, fasulye, akasya, […]
  • Bordro Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge anlamına […]
  • Kitap mitap m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Telmihen Telmih yoluyla, ima ederek anlamlarına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın