Teşvik

İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle teşfik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşvik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teşfik(Yanlış kullanım)

teşvik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çabucak Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, […]
  • Orkestra Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan […]
  • Yenilemek Eskisinin yerine yenisini koymak, yeni duruma getirmek anlamına […]
  • Alt alta Birbirinin altında olarak anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Hikâye Hikâye kelimesi bir olayın sözlü ya da yazılı olarak […]
  • Refakat etmek Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek, müzikte […]

Yorum yapın