Tetanos

Tetanos, insan ve hayvanların açık yaralarından bulaşan tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma olarak tanımlanır. Fransızcadan dilimize yerleşen bu kelimenin tetanoz ve tetonoz şeklinde telaffuzu yanlıştır.

Doğru yazımı:

tetanoz (Yanlış kullanım)

tetonoz (Yanlış kullanım)

tetanos  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çocukken paslı bir demir, bacağımı kesmişti. Tedbir olarak da tetanos aşısı olmuştum.

Kırsal kesimlerde en çok korkulan hastalık tetanos‘dur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dikbaşlı İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, […]
  • Teneffüs Teneffus, solunum ve (okul vb.de) dışarı çıkıp temiz hava […]
  • Suikastçı Suikast yapan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ameliyat Operatörün, hastanın bir yerini kesme, hasta parçayı alma ve […]
  • Sağ ol İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında "çok […]
  • Şalter panosu Bir binadaki elektrik tesisatının kontrol altında tutulması […]

Yorum yapın