Tıkama

Tıkama kelimesi isimdir. Tıkama, tıkamak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle dıkama şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tıkama şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dıkama (Yanlış kullanım)

tıkama ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Tırmanıp gedikten girer girmez toprak dolu çuvallarla burayı tıkamaya çalışan insanlarla yüz yüze geldi.” – İ. O. Anar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Âlemşümul Bütün dünyayı alakadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde […]
  • Portmanto Portmanto, genelde evlerde giriş kapısının yanında bulunan, […]
  • Nevbahar İlkbahar. Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam anlamına […]
  • Büyük harf Genellikle tümcelerin ve özel adların ilk harfi olarak […]
  • Almanyalılar Millet isimleri yazılırken büyük harf kullanılır.  -lı eki […]
  • Başkahraman Kahraman, savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren […]

Yorum yapın