Tiksinmek

Bir şeyi, bir kimseyi, bir düşünceyi, bir davranışı vb. kötü, iğrenç ya da aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, iğrenmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiskinmek şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı tiksinmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tiskinmek (Yanlış kullanım)

tiksinmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaptığın hareketten çok tiksindim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Laboratuvar Laboratuvar, ayrıştırma ve birleştirme yolu ile bir sonuca […]
  • Ne var ne yok Her şey,  "ne haberler var, işler nasıl?" anlamında kullanılan […]
  • Demek ki Yani anlamına gelir. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Aut Aut, dilimize yabancı bir dilden girmiş olup dış anlamına […]
  • Tek erkçilik Monarşizm anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerkçilik […]
  • Orkestra Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan […]

Yorum yapın