Tophane

Tophane kelimesi bir tarih terimidir. Bileşik & addır. Osmanlı döneminde, top dökülen yer, top fabrikası demektir.  Topçu askerinin eğitildiği yer anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle top hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tophane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

top hane (Yanlış kullanım)

tophane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Askerler tophaneden çarşıya doğru yol aldılar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müellif Yazar anlamına gelir. Bu kelime genellikle müelif şeklinde […]
  • Problem Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, […]
  • Ağır Ağır Hiç acele etmeden, yavaş bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Anaerkillik Ananın egemen olduğu aile hayatı. Kadının üstünlüğüne dayalı […]
  • Harikulade Eşi benzeri bulunmayan, bir benzeri olmayan anlamına gelir. […]
  • Müzikseverlik Müziksever olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın