Trajedi

Trajedi kelimesi, konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri anlamına gelir. Ayrıca facia, tragedya, ağlatı anlamlarında da kullanılmaktadır. Mecazi anlamda facia olarak kullanılmaktadır. Bu kelime genellikle tırajedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı trajedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tırajedi (Yanlış kullanım)

trajedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Trajedi, trajik bir kahramanın çöküşüne hitap eden bir dramadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kayyum Cami hademesi, belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin […]
  • Ev Sahibi Evi olan kimse, kiradaki evin sahibi bulunan kimse, konukların […]
  • Büyükanne (çocuğa göre) babanın ya da annenin annesi anlamına gelir. Bu […]
  • Döviz Ülkelerarası ödemelerde kullanılabilen para, çek ve poliçe gibi […]
  • Otoriter Otoriteli, emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse), […]
  • Yüz yüze gelmek Yüz yüze gelmek, birden karşılaşmak, bir araya […]

Yorum yapın