Tubalar

Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu görev ve anlamda kullanıldığında kesme işaretiyle (’) ayrılmaz, kendisinden sonra getirilen diğer ekler de kesme işaretiyle (’) ayrılmaz.  Bu kelime genellikle Tuba’lar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Tubalar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Tuba’lar (Yanlış kullanım)

Tubalar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tubalar bizide davet etti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sopsoğuk Çok soğuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle sop […]
  • Telkin etmek Aşılamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle telkinetmek […]
  • Abuk sabuk Sağduyuya uymayan, düşünülmeksizin söylenen, saçma sapan (söz, […]
  • Çalar Saat Belli bir zamanda çalmak üzere ayarlanabilen ve o zaman […]
  • Büyük ünlü uyumu Dilbilgisi terimidir. Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalın […]
  • Işıtmak Işık saçmak, ışıklandırmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın