Tükenivermek

Tükenivermek kelimesi nesnesiz (nesne almayan) eylemdir. Çabucak ya da kısa sürede tükenmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle tükeni vermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tükenivermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tükeni vermek (Yanlış kullanım)

tükenivermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öncesiz ve sonrasız, bağlantısız ve belgesiz tükenivermek bir ağacın, bir evin, bir pabucun hakkıdır. Bir insanın, bir insanın ama, bir Rosa’nın niçin eksildiğini bilmem gerek, yeni Rosa’yı bunu üzerine kurmam gerek.”( Tante Rosa , Sevgi Soysal)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alışveriş Alım satım işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle alış […]
  • Çekimser Çekimser, bir konu hakkında iki fikir arasında kalan, bir […]
  • Tokgözlülük Tokgözlü olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle tok […]
  • Stant Stant kelimesi isim'dir. Sergilik, at yarışlarında seyirci […]
  • Tıpatıp Her yönden birbirine benzer biçimde, her bakımdan uygun, […]
  • Karıncaezmez Çok merhametli, ince duygulu (kimse), karıncaincitmez. Yavaş […]

Yorum yapın