Tümdengelim

Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu olarak geçen tümdengelim kelimesi talil ve dedüksiyon kelimeleri ile eşanlamlıdır. Bu kelime genellikle tümden gelim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tümdengelim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tümden gelim (Yanlış kullanım)

tümdengelim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tümdengelimin amacı; hipotezler yoluyla bir kuramın geçerliliğine ilişkin kanıtlar elde etmektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Genelkurmay Silahlı kuvvetlerin en üst komuta kademesini ifade etmektedir. […]
  • Akordiyon Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri […]
  • Doğu Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Yevmiye Gündelik, hergün anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • TDK Türkçeyi incelemek ve Türkçe'nin gelişmesi için çalışmak […]
  • Büyükayı Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup […]

Yorum yapın