Türap

Arapça kökenli bir kelime olan türap, toprak, toz anlamında kullanılır. Dilimiz tarih boyunca farklı dillerden etkilenmiştir. Türap kelimesi de bu şekilde dilimize giren bir kelimedir. Bu kelime genellikle turap şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı türap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

turap (Yanlış kullanım)

türap✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yine sordum çiçeğe kışın nerde olursuz (olursunuz) / Çiçek eydür: Ey derviş kışın türap oluruz (Yûnus Emre’den). 


Diğer Doğru Yazımlar

  • Efsane Efsane, eski zamanlardan bu yana söz edilen olayları ve […]
  • Yâr Yâr şeklinde yazıldığı zaman, sevgili ve yavuklu anlamlarında […]
  • Ben de (de) bağlacı vurgusuz okunur ve ayrı yazılır. Vurgu bir önceki […]
  • Hiçbiri Hiçbiri kelimesi bir teki, biri bile anlamına gelir. Bu […]
  • Kırk dört 43 ve 45 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Sürücü Motorlu bir kara taşıtını kullanan kimse, hayvan, at arabası […]
Kategoriler T

Yorum yapın