Turgut Reis

Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Bu kurala göre Turgut Reis büyük harflerle yazılmalıdır. Özel isim ve ünvanı kapsamaktadır. Bu kelime genellikle Turgut reis, turgut reis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Turgut Reis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Turgut reis (Yanlış kullanım)

turgut reis (Yanlış kullanım)

Turgut Reis✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Turgut Reis, Osmanlı İmparatorluğu donanmasında amirallik yapmış, Trablusgarp fatihi olarak anılan Türk denizcisidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yer üstü Yer üstü kelimesi bileşik & addır. Yer’in yüzeyi üstündeki […]
  • Pardösü Pardösü; havalar serinlediği zaman giysilerin üzerine giyilen […]
  • Pespembe Her yanı pembe, çok pembe anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • On üçüncü Sıralamada ki yeri on üç olan anlamına gelir. On iki ve on dört […]
  • Tertemiz Her yanı temiz, çok temiz anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Coşmak (kişi) duygu ve düşüncelerini coşkulu söz ve davranışlarla […]

Yorum yapın