Türk dili

Türk kelimesi büyük harfle yazılır. Bu kelime genellikle Türk Dili şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türk dili  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türk Dili (Yanlış kullanım)

Türk dili ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türk dili alanında ülkemizin en önemli uzmanlık kütüphanelerinden biri olan Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Türk dili ve edebiyatıyla ilgili yayınların yanında Türkoloji ile ilgili yayınları da ihtiva etmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Veri Bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca […]
  • Süveyş Kanalı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Oyun etmek Ustalıklı aldatma, düzen, dalavere, dolap, hile anlamına gelir. […]
  • Nüfus Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir kentte ya da bir köyde […]
  • Öngörmek İleride olması gerekeni göstermek, önceden kararlaştırmak, […]
  • Primitif İlkel anlamına gelir. Bu kelime genellikle pirimitif şeklinde […]

Yorum yapın