Türkçemiz

Özel isimler yapım eki aldığında, sonrasında gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün gibi yapım eki alan kelimeler sıklıkla yanlış yazılır. Türkçe’miz gibi hatalı kullanıma maruz kalan kelimenin doğru yazımı Türkçemiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türkçe’miz (Yanlış kullanım)

Türkçemiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkçemizi doğru kullanarak gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmalıyız.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yanı başı Yakını, hemen yanı, omuz başı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yeşilzeytin Zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türü anlamına gelir. Bu […]
  • Her şey Tamamı, tümü, hepsi anlamına gelen her şey kelimesi; günlük […]
  • İmtiyaz Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık […]
  • Koskocaman Çok büyük, çok iri anlamına gelir. Bu kelime genellikle kos […]
  • Yayımlamak Yayımlamak, gazete, dergi, kitap gibi, genellikle okunacak […]

Yorum yapın